Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật, cách thấu kính 15 cm. Vật phải đặt ở vị trí

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật, cách thấu kính 15 cm. Vật phải đặt ở vị trí

  • A trước thấu kính 45 cm
  • B trước thấu kính 60 cm
  • C trước thấu kính 90 cm
  • D trước thấu kính 30 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu