Ảnh và vật thật qua một thấu kính có độ lớn bằng nó cách nhau 100 cm. Đây là thấu kính

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ảnh và vật thật qua một thấu kính có độ lớn bằng nó cách nhau 100 cm. Đây là thấu kính

  • A phân kì có tiêu cự 50 cm
  • B hội tụ có tiêu cự 50 cm
  • C phân kì có tiêu cự 25 cm
  • D hội tụ có tiêu cự 25 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu