Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một thấu kính tương đương có độ tụ 2 dp ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thấu kính phân kì có tiêu cự - 50 cm cần được ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để thu được một thấu kính tương đương có độ tụ 2 dp ?

  • A Thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm
  • B Thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm
  • C Thấu kính hội tụ có tiêu cự 25 cm
  • D Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu