Cho một hệ gồm: thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính (1) là a. Để ảnh tạo bởi hệ thấu kính là ảnh thật với mọi vị trí đặt vật trước kính (1) thì a phải

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho một hệ gồm: thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính (1) là a. Để ảnh tạo bởi hệ thấu kính là ảnh thật với mọi vị trí đặt vật trước kính (1) thì a phải

  • A nhỏ hơn 20 cm
  • B lớn hơn 20 cm
  • C nhỏ hơn 40 cm
  • D lớn hơn 40 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu