Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về kính lúp ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về kính lúp ?

  • A Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ
  • B Kính lúp là một thấu kính hội tụ hoặc hệ kính có độ tụ dương
  • C Kính lúp có tiêu cự lớn
  • D Kính lúp tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu