Một người mắt đặt mắt sau kính lúp có tiêu cự 6 cm một đoạn 4 cm. Để quan sát mà không phải điều tiết thì phải đặt vật cách kính

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một người mắt đặt mắt sau kính lúp có tiêu cự 6 cm một đoạn 4 cm. Để quan sát mà không phải điều tiết thì phải đặt vật cách kính

  • A 7 cm
  • B 4 cm
  • C 5 cm
  • D 6 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu