Phải sử dụng kính hiển vi thì mới quan sát được vật nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phải sử dụng kính hiển vi thì mới quan sát được vật nào sau đây ?

  • A con kiến
  • B hồng cầu
  • C máy bay
  • D mặt trăng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu