Để thay đổi vị trí ảnh quan sát khi dùng kính hiển vi, người ta phải điều chỉnh

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Để thay đổi vị trí ảnh quan sát khi dùng kính hiển vi, người ta phải điều chỉnh

  • A khoảng cách giữa vật kính và thị kính
  • B khoảng cách từ hệ kính đến vật
  • C tiêu cự của vật kính
  • D tiêu cự của thị kính

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu