Khi một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết một vật ở rất xa qua kính thiên văn. Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết một vật ở rất xa qua kính thiên văn. Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng ?

  • A Ảnh của hệ kính nằm ở tiêu điểm vật của vật kính
  • B Ảnh của vật tạo ra bởi vật kính nằm đúng tại tiêu điểm vật của thị kính
  • C Tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính
  • D Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng tổng tiêu cự của hai kính

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu