Một người mắt không có tật quan sát vật ở rất xa qua một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm, trong trạng thái không điều tiết thì độ bội giác của ảnh là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một người mắt không có tật quan sát vật ở rất xa qua một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm, trong trạng thái không điều tiết thì độ bội giác của ảnh là

  • A 540
  • B chưa đủ dữ kiện để xác định
  • C 96
  • D 16

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu