Ảnh của một vật cho bởi một thấu kính hội tụ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ảnh của một vật cho bởi một thấu kính hội tụ

  • A luôn luôn lớn hơn vật khi ảnh ảo
  • B chỉ có thể bé hơn vật, khi vật thật
  • C luôn luôn bé hơn vật
  • D có thể lớn hơn hay nhỏ hơn vật, tùy theo ảnh thật hay ảnh ảo

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu