Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cách thấu kính một khoảng 15cm. Ta thu được một ảnh của vật AB trên màn ảnh đặt sau thấu kính. Di chuyển vật một đoạn 3cm lại gần thấu kính. Ta phải dịch chuyển màn ảnh ra xa thấu kính để thu được ảnh. Ảnh sau cao gấp đôi ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cách thấu kính một khoảng 15cm. Ta thu được một ảnh của vật AB trên màn ảnh đặt sau thấu kính. Di chuyển vật một đoạn 3cm lại gần thấu kính. Ta phải dịch chuyển màn ảnh ra xa thấu kính để thu được ảnh. Ảnh sau cao gấp đôi ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là

  • A 9 cm
  • B 12 cm
  • C 18 cm
  • D 23 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu