Cho hai thấu kính đồng trục O1 và O2 đặt cách nhau 10cm, có tiêu cự lần lượt là f1 = 10cm và f2 = 40cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính là 10cm. Trước thấu kính O1 đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính. Khoảng cách giữa hai thấu kính nhận giá trị nào sau đây để độ cao của ảnh qua hệ thấu kính KHÔNG phụ thuộc vào vị trí đặt vật AB trước thấu kính O1 ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho hai thấu kính đồng trục O1 và O2 đặt cách nhau 10cm, có tiêu cự lần lượt là f1 = 10cm và f2 = 40cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính là 10cm. Trước thấu kính O1 đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính. Khoảng cách giữa hai thấu kính nhận giá trị nào sau đây để độ cao của ảnh qua hệ thấu kính KHÔNG phụ thuộc vào vị trí đặt vật AB trước thấu kính O1 ?

  • A l = 55 cm
  • B l = 40cm
  • C l = 50cm
  • D l = 45 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu