Một quang hệ gồm hai thấu kính mỏng lần lượt có tiêu cự f1 và f2 đặt đồng trục và ghép sát nhau. Tiêu cự f của quang hệ này được xác định bởi công thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một quang hệ gồm hai thấu kính mỏng lần lượt có tiêu cự f1 và f2 đặt đồng trục và ghép sát nhau. Tiêu cự f của quang hệ này được xác định bởi công thức

  • A [tex] f = \frac{f_1}{f_2} [/tex]
  • B f = f_1 – f_2
  • C f = f_1 + f_2
  • D [tex] \frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu