Một mắt cận thị có điểm cực cận cách mắt 11cm và điểm cực viễn cách mắt 51cm. Kính đeo cách mắt 1cm. Để sửa tật mắt này phải đeo kính gì? Độ tụ của kính bằng bao nhiêu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mắt cận thị có điểm cực cận cách mắt 11cm và điểm cực viễn cách mắt 51cm. Kính đeo cách mắt 1cm. Để sửa tật mắt này phải đeo kính gì? Độ tụ của kính bằng bao nhiêu ?

  • A kính phân kì, độ tụ D = - 1 dp
  • B kính hội tụ, độ tụ D = 2 dp
  • C kính phân kì, độ tụ D = - 2 dp
  • D kính hội tụ, độ tụ D = 1 dp

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu