Một người viễn thị nhìn rõ vật từ khoảng cách d1 = 1/3 m khi không dùng kính, và khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách d2 = 1/4 m. Kính của người đó có độ tụ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một người viễn thị nhìn rõ vật từ khoảng cách d1 = 1/3 m khi không dùng kính, và khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách d2 = 1/4 m. Kính của người đó có độ tụ

  • A 2 dp
  • B 1 dp
  • C 0,5 dp
  • D 0,75 dp

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu