Một máy ảnh có vật kính là thấu kính hội tụ tiêu cự f = 8cm. Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi từ 8cm đến 8,5cm. Máy ảnh trên có thể chụp được vật gần nhất cách máy bao nhiêu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một máy ảnh có vật kính là thấu kính hội tụ tiêu cự f = 8cm. Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi từ 8cm đến 8,5cm. Máy ảnh trên có thể chụp được vật gần nhất cách máy bao nhiêu ?

  • A cách máy 25 cm
  • B cách máy 136 cm
  • C cách máy 8,5 cm
  • D cách máy 8 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu