Một người cận thị còn nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 0,4m đến 1m. Để nhìn rõ những vật rất xa mà mắt không phải điều tiết, người ấy phải đeo kính có độ tụ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một người cận thị còn nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 0,4m đến 1m. Để nhìn rõ những vật rất xa mà mắt không phải điều tiết, người ấy phải đeo kính có độ tụ

  • A D = - 1 dp
  • B D = - 2 dp
  • C D = 1 dp
  • D D = 2 dp

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu