Độ phóng đại của vật kính của kính hiển vi có độ dài quang học [tex] \delta = 12cm [/tex] bằng k1 = 30. Nếu tiêu cự của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30cm thì độ bội giác của kính hiển vi đó bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Độ phóng đại của vật kính của kính hiển vi có độ dài quang học [tex] \delta = 12cm [/tex] bằng k1 = 30. Nếu tiêu cự của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30cm thì độ bội giác của kính hiển vi đó bằng

  • A 180
  • B 75
  • C 450
  • D 900

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu