Một kính hiển vi gồm vật kính L1 có tiêu cự f1 = 0,5cm và thị kính L2 có tiêu cự f2 = 2cm; khoảng cách giữa thị kính và vật kính là O1O2 = 12,5cm. Để có ảnh ở vô cực, vật cần quan sát phải đặt trước vật kính một khoảng bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một kính hiển vi gồm vật kính L1 có tiêu cự f1 = 0,5cm và thị kính L2 có tiêu cự f2 = 2cm; khoảng cách giữa thị kính và vật kính là O1O2 = 12,5cm. Để có ảnh ở vô cực, vật cần quan sát phải đặt trước vật kính một khoảng bằng

  • A 4,48 mm
  • B 6,23 mm
  • C 5,21 mm
  • D 5,25 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu