Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 6mm và thị kính có tiêu cự 25mm. Một vật AB đặt cách vật kính một đoạn 6,2mm vuông góc với trục chính. Xác định tính chất, vị trí và độ lớn của ảnh cho bởi vật kính.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 6mm và thị kính có tiêu cự 25mm. Một vật AB đặt cách vật kính một đoạn 6,2mm vuông góc với trục chính. Xác định tính chất, vị trí và độ lớn của ảnh cho bởi vật kính.

  • A Ảnh thật, ngược chiều, sau vật kính 186mm, lớn gấp 30 lần vật
  • B Ảnh ảo, cùng chiều, sau vật kính 186mm, lớn gấp 60 lần vật
  • C Ảnh ảo, ngược chiều, sau vật kính 124mm, lớn gấp 40 lần vật
  • D Ảnh thật, cùng chiều, trước vật kính 256mm, lớn gấp 30 lần vật

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu