Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 20mm. Một vật AB đặt cách vật kính một đoạn 5,2mm vuông góc với trục chính. Mắt đặt sát thị kính thấy ảnh A1B1 qua thị kính cho ảnh A2B2 ở cách thị kính 25cm. Độ bội giác của kính trong trường hợp này bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5mm và thị kính có tiêu cự 20mm. Một vật AB đặt cách vật kính một đoạn 5,2mm vuông góc với trục chính. Mắt đặt sát thị kính thấy ảnh A1B1 qua thị kính cho ảnh A2B2 ở cách thị kính 25cm. Độ bội giác của kính trong trường hợp này bằng

  • A 250,5
  • B 50
  • C 312,5
  • D 25

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu