Độ bội giác (hay độ phóng đại) của kính thiên văn

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Độ bội giác (hay độ phóng đại) của kính thiên văn

  • A tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính, tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính
  • B tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và thị kính
  • C tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính, tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính
  • D tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và thị kính

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Quang hình học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu