Một bánh đà có momen quán tính là I=0,5(kg.m2) . Do chịu tác dụng của ngoại lực nên momen động lượngcủa vật giảm từ 5 [tex]({{kg.m^2 } \over s})[/tex] xuống còn 2 [tex]({{kg.m^2 } \over s})[/tex] . Công của ngoại lựclà:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh đà có momen quán tính là I=0,5(kg.m2) . Do chịu tác dụng của ngoại lực nên momen động lượngcủa vật giảm từ 5 [tex]({{kg.m^2 } \over s})[/tex] xuống còn 2 [tex]({{kg.m^2 } \over s})[/tex] . Công của ngoại lựclà:

  • A 5,3(J)
  • B 21(J)
  • C 1,5(J)
  • D 5(J)

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu