Một bánh xe đang quay đều quanh trục xuyên tâm với vận tốc góc ω0 = 600 vòng/phút п thì bị hãm lại với gia tốc góc không đổi 2(Rad/s2) . Sau thời gian bị hãm là t=5п (s) thì tốc độ góc có giá trị là :?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe đang quay đều quanh trục xuyên tâm với vận tốc góc ω0 = 600 vòng/phút п thì bị hãm lại với gia tốc góc không đổi 2(Rad/s2) . Sau thời gian bị hãm là t=5п (s) thì tốc độ góc có giá trị là :?

  • A 12 [tex]\pi ({{Rad} \over s})[/tex]
  • B 10 [tex]\pi ({{Rad} \over s})[/tex]
  • C 20 [tex]\pi ({{Rad} \over s})[/tex]
  • D 24 [tex]\pi ({{Rad} \over s})[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu