Một vật có mômen quán tính I=0,27(kg.m2) quay đều 10 ( vòng ) trong 1,8(s). Tính momen động lượng của vật ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật có mômen quán tính I=0,27(kg.m2) quay đều 10 ( vòng ) trong 1,8(s). Tính momen động lượng của vật ?

  • A [tex]L = 25,12({{kg.m^2 } \over s})[/tex]
  • B [tex]L = 4({{kg.m^2 } \over s})[/tex]
  • C [tex]L = 8({{kg.m^2 } \over s})[/tex]
  • D [tex]L = 13({{kg.m^2 } \over s})[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu