Một đĩa tròn đồng chất R=0,5(m) khối lượng m=1(kg) quay đều với tốc góc ω = 6(rad/s) quay 1 trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa . Tính mômen động lượng của đĩa đối với trục quay đó?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đĩa tròn đồng chất R=0,5(m) khối lượng m=1(kg) quay đều với tốc góc ω = 6(rad/s) quay 1 trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa . Tính mômen động lượng của đĩa đối với trục quay đó?

  • A [tex]L = 0,45({{kg.m^2 } \over s})[/tex]
  • B [tex]L = 20,25({{kg.m^2 } \over s})[/tex]
  • C [tex]L = 0,35({{kg.m^2 } \over s})[/tex]
  • D [tex]L = 0,75({{kg.m^2 } \over s})[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu