Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay , tốc độ góc ωA = 3 ωB . Tỷ số mô men quán tính IA / IB của A và B có giá trị nào sau đây?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay , tốc độ góc ωA = 3 ωB . Tỷ số mô men quán tính IA / IB của A và B có giá trị nào sau đây?

  • A 3
  • B 1
  • C 9
  • D 6

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu