Một đĩa tròn đồng chất bán kính 0,5(m). khối lượng m=1(kg) . Quay đều với tốc độ góc ω = 6 (rad/s) qua trục vuông góc với đĩa đi qua tâm đĩa. Tính động năng của đĩa?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đĩa tròn đồng chất bán kính 0,5(m). khối lượng m=1(kg) . Quay đều với tốc độ góc ω = 6 (rad/s) qua trục vuông góc với đĩa đi qua tâm đĩa. Tính động năng của đĩa?

  • A 2,25 J
  • B 3,25 J
  • C 4,25 J
  • D 1,25 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu