Hai đĩa tròn có cung mômen quán tính đối với trục quay qua tâm của đĩa. Lúc đầu đĩa 2 đứng yên , đĩa 1 quay với tốc độ góc ω0 ( bỏ qua ma sát ) . Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau , hệ quay với tốc độ góc ω. So sánh động năng của hai đĩa so với lúc đầu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai đĩa tròn có cung mômen quán tính đối với trục quay qua tâm của đĩa. Lúc đầu đĩa 2 đứng yên , đĩa 1 quay với tốc độ góc ω0 ( bỏ qua ma sát ) . Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau , hệ quay với tốc độ góc ω. So sánh động năng của hai đĩa so với lúc đầu ?

  • A Tăng 3 lần
  • B Tăng 9 lần
  • C Giảm 4 lần
  • D Giảm 2 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu