Một khối cầu lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang vơi v = 5 m/s, khối lượng khối cầu là m = 8 kg. Mômen quán tính của khối cầu đối với trục xuyên tâm là I = 2/5 m. R2. Động năng của khối cầu là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối cầu lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang vơi v = 5 m/s, khối lượng khối cầu là m = 8 kg. Mômen quán tính của khối cầu đối với trục xuyên tâm là I = 2/5 m. R2. Động năng của khối cầu là

  • A 86 J
  • B 60 J
  • C 140 J
  • D 120 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu