Một khối cầu đồng chất khối lượng m , bán kính R, lăn không trượt từ đỉnh mặt mặt nghiêng có chiều cao h. Mômen quán tính của khối cầu với trục quay xuyên tâm là : I= 2/5 m. R2.Gia tốc trọng trường là g. Tính vận tốc của quả cầu ở chân dốc?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối cầu đồng chất khối lượng m , bán kính R, lăn không trượt từ đỉnh mặt mặt nghiêng có chiều cao h. Mômen quán tính của khối cầu với trục quay xuyên tâm là : I= 2/5 m. R2.Gia tốc trọng trường là g. Tính vận tốc của quả cầu ở chân dốc?

  • A [tex]V = \sqrt {{{10.gh} \over 7}} [/tex]
  • B [tex]V = \sqrt 7.gh [/tex]
  • C [tex]V = \sqrt {{{7.gh} \over 12}} [/tex]
  • D [tex]V = \sqrt {{{7.gh} \over 5}} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu