Một vô lăng khối lượng m=100(Kg) được xem tương đương như khối trụ đồng chất đường kính 1(m), lấy [tex]\pi ^2 = 10[/tex] . Khi vô lăng đạt vận tốc quay 600(vong/phut) thì nó có động năng là ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vô lăng khối lượng m=100(Kg) được xem tương đương như khối trụ đồng chất đường kính 1(m), lấy [tex]\pi ^2 = 10[/tex] . Khi vô lăng đạt vận tốc quay 600(vong/phut) thì nó có động năng là ?

  • A 1440(J)
  • B 52000(J)
  • C 25000(J)
  • D 1000(J)

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu