Một hình trụ đặc đồng chất khối lượng m , bán kính R có thể quay xung quanh trục đối xứng nằm ngang , một sợi dây chỉ không co giãn quấn trên mặt trụ , đầu còn lại mang vật nặng cũng khối lượng m (bỏ qua ma sát). Mômen quán tính của hình trụ là I = mR2/2. Khi hệ chuyển động thì dây không trượt trên mặt trụ . Vào lúc vật m có vận tốc v thì động năng của hệ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một hình trụ đặc đồng chất khối lượng m , bán kính R có thể quay xung quanh trục đối xứng nằm ngang , một sợi dây chỉ không co giãn quấn trên mặt trụ , đầu còn lại mang vật nặng cũng khối lượng m (bỏ qua ma sát). Mômen quán tính của hình trụ là I = mR2/2. Khi hệ chuyển động thì dây không trượt trên mặt trụ . Vào lúc vật m có vận tốc v thì động năng của hệ là

  • A [tex] \frac{3}{4} mv^2 [/tex]
  • B [tex] mv^2 [/tex]
  • C [tex] \frac{2}{3} mv^2 [/tex]
  • D [tex] \frac{1}{2} mv^2 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu