Khi mắc tụ C 1 với cuộn cảm L thì tần số dao độngcủa mạch là f 1 = 6 kHz; khi mắc tụ có điện dung C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f 2 = 8 kHz. Khi mắc song song C 1 và C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi mắc tụ C 1 với cuộn cảm L thì tần số dao độngcủa mạch là f 1 = 6 kHz; khi mắc tụ có điện dung C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f 2 = 8 kHz. Khi mắc song song C 1 và C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là

  • A 7 kHz
  • B 10 kHz
  • C 4,8 kHz
  • D 14 kHz

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu