Chọn điều kiện ban đầu thích hợp để điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC có dạng [tex]q = {Q_o}\cos \left( {\omega t} \right)(C)[/tex] . Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng từ cực đại của mạch dao động:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn điều kiện ban đầu thích hợp để điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC có dạng [tex]q = {Q_o}\cos \left( {\omega t} \right)(C)[/tex] . Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng từ cực đại của mạch dao động:

  • A [tex]{{\rm{W}}_{{\rm{ot}}}} = {1 \over 2}L{\omega ^2}Q_o^2[/tex]
  • B [tex]{{\rm{W}}_{{\rm{ot}}}} = {1 \over 2}Li_o^2[/tex]
  • C [tex]{{\rm{W}}_{{\rm{ot}}}} = {{Q_o^2} \over {2C}}[/tex]
  • D [tex]{{\rm{W}}_{{\rm{ot}}}} = {1 \over 2}LI_o^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu