Chu kỳ của dao động điện từ trong mạch dao động L, C được xác định bởi biểu thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chu kỳ của dao động điện từ trong mạch dao động L, C được xác định bởi biểu thức

  • A [tex]T = 2\pi \sqrt {LC} [/tex]
  • B [tex]T = {1 \over {2\pi }}\sqrt {{L \over C}} [/tex]
  • C [tex]T = {1 \over {2\pi }}\sqrt {{C \over L}} [/tex]
  • D [tex]T = {1 \over {2\pi \sqrt {LC} }}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu