Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động?

  • A Tần số dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của mạch dao động.
  • B Năng lượngtrong mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.
  • C A, B và C đều đúng.
  • D Năng lượngtừ trường và năng lượng điện trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu