Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/ phút . Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/ phút . Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng

  • A 90 [tex]\pi [/tex] rad.
  • B 120 [tex]\pi [/tex] rad.
  • C 150 [tex]\pi [/tex] rad.
  • D 180 [tex]\pi [/tex] rad.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu