Tác dụng một mômen lực M = 0,32 Nm lên một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc góc không đổi [tex]\omega = 2,5rad/s^2 [/tex] . Bán kính đường tròn là 40cm thì khối lượng của chất điểm là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tác dụng một mômen lực M = 0,32 Nm lên một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc góc không đổi [tex]\omega = 2,5rad/s^2 [/tex] . Bán kính đường tròn là 40cm thì khối lượng của chất điểm là

  • A m = 0,8 kg.
  • B m = 1,2 kg.
  • C m = 0,6kg
  • D m = 1,5kg.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu