Một bánh đà đang quay quanh trục với vận tốc góc 300vòng/phút thì quay chậm dần đều do ma sát ở ổ trục. Sau 1s vận tốc góc chỉ còn lại 0,9 vận góc ban đầu. Tính gia tốc góc.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh đà đang quay quanh trục với vận tốc góc 300vòng/phút thì quay chậm dần đều do ma sát ở ổ trục. Sau 1s vận tốc góc chỉ còn lại 0,9 vận góc ban đầu. Tính gia tốc góc.

  • A 1 [tex] \pi [/tex] rad/s
  • B 2 [tex] \pi [/tex] rad/s
  • C -2 [tex] \pi [/tex] rad/s
  • D -1 [tex] \pi [/tex] rad/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu