Các vận động viên nhảy cầu xuống nước có động tác "bó gối" thật chặt ở trên không là nhằm để

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Các vận động viên nhảy cầu xuống nước có động tác "bó gối" thật chặt ở trên không là nhằm để

  • A giảm mômen quán tính để tăng mômen động lượng.
  • B tăng mômen quán tính để giảm tốc độ quay.
  • C tăng mômen quán tính để tăng tốc độ quay.
  • D giảm mômen quán tính để tăng tốc độ quay.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu