Chọn câu sai. Một vật rắn khối lượng m chuyển động tịnh tiến với vận tốc v thì động năng của nó được xác định bằng công thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai. Một vật rắn khối lượng m chuyển động tịnh tiến với vận tốc v thì động năng của nó được xác định bằng công thức

  • A Wđ = [tex]{1 \over 2}mv^2 [/tex] .
  • B Wđ = [tex]{1 \over 2}mv_c^2 [/tex] ; là vận tốc của khối tâm.
  • C Wđ = [tex]{1 \over 2}\left( {mv} \right)^2 [/tex] .
  • D Wđ = [tex]{1 \over 2}\sum m_i v_i^2 [/tex] ; là vận tốc của một phần tử của vật.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu