Xét một vật rắn đang quay quanh một trục cố định . Kết luận nào sau đây là đúng?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Xét một vật rắn đang quay quanh một trục cố định . Kết luận nào sau đây là đúng?

  • A Không thể kết luận.
  • B Vận tốc góc tăng 2 lần thì động năng tăng 4 lần.
  • C Vận tốc góc giảm hai lần thì động năng giảm 4 lần.
  • D Mômen quán tính tăng hai lần thì động năng tăng 2 lần.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu