Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng là

  • A hệ lực có tổng hình học các lực bằng không.
  • B hệ lực này là hệ lực đồng qui.
  • C tổng các mômen ngoại lực đặt lên vật đối với khối tâm bằng không
  • D hệ lực có tổng hình học các lực bằng không và tổng các mômen ngoại lực đặt lên vật đối với khối tâm bằng không

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu