Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục ?

  • A Tốc độ góc là một hàm bậc nhất của thời gian.
  • B Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc không bằng nhau.
  • C Phương trình chuyển động (phương trình toạ độ góc) là một hàm bậc nhất của thời gian.
  • D Gia tốc góc của vật là không đổi và khác 0.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu