Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn đều, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi \v_A , \v _B , \a_A , \a _B lần lượt là tốc độ dài và gia tốc dài của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn đều, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi \v_A , \v _B , \a_A , \a _B lần lượt là tốc độ dài và gia tốc dài của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng ?

  • A \v_A = 2 \v _B , \a_A = 2 \a _B
  • B \v_A = \v _B , \a_A = 2 \a _B
  • C \v_A = 0,5 \v _B , \a_A = \a _B
  • D \v_A = 2 \v _B , \a_A = \a _B

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu