Một bánh xe đang quay đều xung quanh trục của nó. Tác dụng lên vành bánh xe một lực [tex]\vec F[/tex] theo phương tiếp tuyến với vành bánh xe thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe đang quay đều xung quanh trục của nó. Tác dụng lên vành bánh xe một lực [tex]\vec F[/tex] theo phương tiếp tuyến với vành bánh xe thì

  • A tốc độ góc của bánh xe có độ lớn giảm xuống.
  • B gia tốc góc của bánh xe có độ lớn tăng lên
  • C tốc độ góc của bánh xe có độ lớn tăng lên
  • D gia tốc góc của bánh xe có độ lớn giảm xuống.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu