Mối liên hệ giữa điện trường và từ trường thể hiện

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mối liên hệ giữa điện trường và từ trường thể hiện

  • A Tần số của điện trường phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của từ trường.
  • B A, B, C đều đúng.
  • C Tần số của từ trường phụ thuộc vào tốc độ biến thiên của điện trường.
  • D Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu