Phát biểu nào sau đây sai?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây sai?

  • A Dòng điện dịch là do điện trường biến thiên sinh ra
  • B Có thể dùng Ampe kế đo trực tiếp dòng điện dịch
  • C Dòng điện dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích
  • D Có thể dùng Ampe kế đo trực tiếp dòng điện dẫn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu